Bổ nhiệm mới Phó Hiệu trưởng Trường THPT thành phố Cao Lãnh

Nhằm tăng cường công tác điều hành, quản lý giáo dục tại Trường THPT thành phố Cao Lãnh, ngày 23 tháng 10 năm 2020, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký và ban hành Quyết định số 826/QĐ-SGDĐT về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Ngọc Hảo, giáo viên Trường THPT thành phố Cao Lãnh, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT thành phố Cao Lãnh

Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên vào công tác tại các trường THPT, trường THCS-THPT và trường nuôi dạy trẻ khuyết tật năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 80/KH-SGDĐT ngày 05/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức vào công tác tại các trường THPT, trường THCS-THPT và trường nuôi dạy trẻ khuyết tật năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 54/TB-SGDĐT về việc tuyển dụng viên chức vào công tác tại các trường THPT, trường THCS-THPT và trường nuôi dạy trẻ khuyết tật năm 2020

Điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT: Hồng Ngự 2, Hồng Ngự 3 và Long Khánh A

Thực hiện công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường THPT trên địa bàn huyện Hồng Ngự, sau khi thực hiện đủ các thủ tục theo quy định và hiệp y công tác cán bộ với Huyện ủy Hồng Ngự. Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng các Trường THPT: Hồng Ngự 2, Hồng Ngự 3 và Long Khánh A

Điều chỉnh, bổ sung nhu cầu chuyển viên chức về công tác tại Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Quang Diêu năm 2020

Căn cứ Công văn số 960/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp chuyên năm học 2020-2021 thì số học sinh đầu vào lớp 10 năm học 2020-2021 của Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Quang Diêu tăng thêm 70 học sinh (tương đương 02 lớp) so với kế hoạch đề ra

Kết quả xét chuyển công tác về các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT năm 2020

Ngày 14 tháng 8 năm 2020 tại Hội trường Sở GDĐT, Hội đồng xét chuyển công tác Sở GDĐT đã tổ chức Họp xét chuyển công tác cho 104 viên chức đang công tại các đơn vị trong và ngoài tỉnh có nguyện vọng đề nghị chuyển công tác về các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT

Xem tiếp

Tiếp nhận hồ sơ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông năm 2020

Căn cứ Công văn số 3125/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 23/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập; Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Nguyễn Văn Dương tại Công văn số 1069/VPUBND-TCDNC ngày 07/7/2020 về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2020

Xem tiếp

Cập nhật nguyện vọng chuyển công tác đối với danh sách viên chức đề nghị xét chuyển công tác năm 2020

Thực hiện chuyển đổi nguyện vọng công tác theo quy định tại Quyết định số 308/QĐ-UBND-HC ngày 12/01/2019 của UBND Tỉnh ban hành Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Xem tiếp

Thực hiện chuyển viên chức về công tác tại trường trung học phổ thông chuyên năm 2020

Nhằm bổ sung số giáo viên còn thiếu cho năm học 2020-2021 tại các trường THPT chuyên trong tỉnh, ngày 10/8/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 943/SGDĐT-TCCB hướng dẫn thực hiện việc chuyển viên chức về công tác tại các trường THPT chuyên năm 2020

Xem tiếp

Thông báo triệu tập viên chức đủ điều kiện xét chuyển công tác năm 2020

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-UBND-HC ngày 12/01/2019 của UBND Tỉnh ban hành Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Công văn số 218/UBND-THVX ngày 21/5/2020 của UBND Tỉnh về thời gian xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2020

Xem tiếp

Công bố chỉ tiêu chuyển công tác về các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT năm 2020

Thực hiện Quyết định số 308/QĐ-UBND-HC ngày 12/4/2019 của UBND Tỉnh ban hành Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và Công văn số 218/UBND-THVX ngày 21/5/2020 của UBND Tỉnh về thời gian xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2020.

Xem tiếp

Thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức tại các trường trung học phổ thông chuyên và yêu cầu thực hiện hoàn thiện hồ sơ dự tuyển của người có kết quả trúng tuyển viên chức

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-SNV ngày 14/7/2020 của Sở Nội vụ, Sở GDĐT thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức tại các trường trung học phổ thông chuyên và yêu cầu thực hiện hoàn thiện hồ sơ dự tuyển của người có kết quả trúng tuyển viên chức như sau:

Xem tiếp

Chính phủ tạm cho phép ký hợp đồng lao động một số trường hợp đối với các vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế

Để bảo đảm thực hiện chủ trương "có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp", "có bệnh nhân thì phải có viên chức y tế", trong khi chưa kịp sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản pháp luật có liên quan, ngày 03/7/2020 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP để kịp thời giải quyết khó khăn trước mắt cho các Bộ, ngành, địa phương do thiếu giáo viên và viên chức y tế

Xem tiếp
Văn bản mới