A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tổng kết hội đồng chuyên môn cấp Tiểu học năm học 2019 - 2020 và triển khai kế hoạch hoạt động năm học 2020 – 2021

Nhằm nghiêm túc đánh giá những kết quả đạt được và nhìn nhận những việc chưa làm được để từng thành viên hội đồng chuyên môn cùng nhau ra sức phấn đấu thực hiện xuất sắc kế hoạch hoạt động năm học 2020 - 2021, ngày 07 tháng 11 năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức hội nghị tổng kết hội đồng chuyên môn cấp Tiểu học năm học 2019 - 2020 và triển khai kế hoạch hoạt động năm học 2020 - 2021.

Văn bản mới