A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Có giải pháp khắc phục tình trạng lạm thu và ngữ liệu chưa phù hợp trong sách giáo khoa lớp một

Đó là nội dung kiến nghị Ban Văn hoá - Xã hội qua báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Văn bản mới