A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực trạng nhà vệ sinh, công trình nước sạch tại cơ sở giáo dục trên cả nước

Ngày 24/10/2020,  Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức dự Hội nghị đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, quản lý, sử dụng công trình vệ sinh, nước sạch trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông tại Trường ĐH Sài Gòn.

Văn bản mới