A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra, khảo sát Chương trình “Thư viện thân thiện trường tiểu học”

Nhằm mục đích kiểm tra, khảo sát tình hình triển khai mô hình "Thư viện thân thiện (TVTT) trường tiểu học", đồng thời, ghi nhận thông tin, nắm bắt những thuận lợi và khó khăn khi triển khai mô hình cũng như đánh giá được kết quả triển khai Chương trình “TVTT trường tiểu học” giai đoạn 2016 - 2020 đảm bảo điều kiện thực tế của địa phương.

Văn bản mới