A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ quản lý và giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 178-KH/BTGTU-SGDĐT ngày 06 tháng 10 năm 2020 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ quản lý và giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020.

Văn bản mới