A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chính phủ ban hành nghị định về tuổi nghỉ hưu

Ngày 18/11/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu của người lao động có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 với một số nội dung chính sau:

Văn bản mới