Chính phủ ban hành nghị định về tuổi nghỉ hưu Mới

Ngày 18/11/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu của người lao động có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 với một số nội dung chính sau:

Không tăng mức lương cơ sở năm 2021

Chiều  ngày 12 tháng 11 năm 2020, với 92,53% đại biểu Quốc hội tán thành, Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đã chính thức được thông qua. Trong đó có thông tin về mức lương cơ sở. Cụ thể:

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị gia hạn mức thu học phí năm học 2021-2022 theo Nghị định số 86

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản báo cáo Chính phủ đề xuất xem xét, cho phép được gia hạn thời gian áp dụng Nghị định số 86, giữ nguyên mức học phí hiện hành ở tất cả các cấp học đối với năm học 2021-2022.

Tân Hồng tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường năm học 2020 – 2021

Thực hiện Kế hoạch số 351/KH-PTP-PGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2020 của Phòng Tư pháp và Phòng GD&ĐT huyện Tân Hồng về việc Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường THCS năm học 2020-2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Hồng đã đến các trường THCS trong huyện thực hiện “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật”.

Huyện Hồng Ngự: Tuyên truyền phòng chống học sinh vi phạm pháp luật và bạo lực học đường năm học 2020-2021

Nhằm nâng cao nhận thức của giáo viên và học sinh về các loại tội phạm và nhất là tình trạng bạo lực học đường. Từ ngày 28/10 – 04/11/2020, tại 11 trường THCS, TH-THCS, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Tư pháp và Công an huyện tổ chức tuyên truyền phòng chống học sinh vi phạm pháp luật và bạo lực học đường năm học 2020-2021 cho cán bộ, giáo viên và học sinh các trường .

Xem tiếp

Quy định mới về hóa đơn, chứng từ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ, trong đó quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí và quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Xem tiếp

Một số quy định mới đối với giáo viên có hiệu lực thi hành

1. Từ ngày 20/10/2020, Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học và Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường tiểu học có hiệu lực thi hành với một số điểm mới:

Xem tiếp

Nhìn nhận đúng bản chất vấn đề để không hùa theo những luận điệu sai trái

QĐND - Vì nhiệm vụ ứng cứu nhân dân trong bão lũ, vì sự bình yên của Tổ quốc mà vừa qua ở vùng lũ dữ miền Trung đã có 33 cán bộ, chiến sĩ quân đội hy sinh. Có đồng chí là cán bộ cấp tướng, có những chiến sĩ mới ở tuổi đôi mươi...

Xem tiếp

Xử lý nghiêm chiêu trò tiếp tay “truyền thông đen” phá hoại đại hội Đảng

QĐND - Càng gần đến ngày diễn ra đại hội đảng ở các cơ quan Trung ương và địa phương, hướng tới Đại hội XIII của Đảng, sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị càng quyết liệt với nhiều chiêu trò tinh vi, thâm hiểm.

Xem tiếp

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020-2021

Ngày 9/10/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 4072/BGDĐT-KHTC về việc đề nghị chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020-2021.

Xem tiếp

Quy định mới về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 07/10/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 120/2020/NĐ-CP  Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập với một số nội dung chính sau:

Xem tiếp

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương

Ngày 15/9/2020, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ký ban hành Thông tư số 33/2020/TT-BGDĐT  Quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương  với các nội dung chính sau:

Xem tiếp
Văn bản mới